Je hebt een vraag over QuickTide App


1. Waar kan ik de QuickTide App downloaden


2. Ik krijg QuickTide wél geïnstalleerd, maar werkt alleen voor januari en februari

Als je QuickTide installeert, dan is de demonstratie-mode actief
Om QuickTide volledig operationeel te maken moet je eerst registreren.
Dit doe je met je e-mailadres waarmee je bij ons bekend bent.


3. Het registreren wil niet lukken

Om te registreren is een internet-verbinding nodig. Verder moet het e-mailadres bij ons bekend zijn.
Voor Nautin-donateurs moet de donatie van het lopende jaar ontvangen zijn
Leden van Toerzeilers, Kustzeilers of Wadvaarders moeten in het lopende kalenderjaar tenminste eenmaal via hun eigen website naar de Nautin-website zijn gegaan. Hierdoor weet Nautin dat je nog lid van de vereniging bent.


4. Heb ik elk jaar een nieuwe versie van QuickTide nodig?

Nee, de getijdengegevens voor een volgend jaar worden automatisch aangevuld, zodra deze beschikbaar zijn.
Daarvoor hoef je zelf niets te doen. Ook geen nieuwe versie te installeren. Maar je moet wel donateur zijn of (nog) lid van een van de drie verenigingen. En om dat aan Nautin te laten weten moet je bij die vereniging inloggen en dan via de knop die op die site staat naar de nautin site gaan. Dan weet Nautin dat je nog lid bent. 


5. Is QuickTide betrouwbaar?  Rekent QuickTide wel goed?

Waarom geeft QuickTide andere resultaten dan andere programma's?
Rekent QuickTide wel goed? De regel van twaalf geeft hele andere resultaten?
Zie de Nautin QuickTide vragen pagina

Maar het korte antwoord is: ja hoor, het is dik in orde. Het wordt ook door veel professionals gebruikt.
QuickTide volgt heel precies het model van Rijkswaterstaat, zoals te vinden is op 
https://waterinfo.rws.nl/?#!/kaart/astronomische-getij/ .
En verder uiteraard de actueel verwachte waterstanden.


6. Wanneer worden de dieptegegevens bijgewerkt

Bij elk opstarten van QuickTide checkt de app even of er nieuwe gegevens op de Nautin-server staan.
Wij actualiseren de gegevens op de server zodra ze bij ons binnenkomen.


7. Als ik bij "Updates" kies voor "Eenmalige update", wat wordt er dan geüpdate?

"Update" betekent voor QuickTide de laatste verwachtingen van de waterstand downloaden. Dat betreft dus de rode lijn in de grafiek.
Normalerwijze doet QuickTide dat eens per 4 uur. Tenzij je dat anders instelt.


8. Geeft QuickTide de ondiepste plek wel goed aan

Bij de ondieptes geeft QuickTide (ongeveer!) de locatie aan die Rijkswaterstaat aangeeft als ondiepste plek.
Deze locatie is soms afwijkend van wat de dieptes op de kaart doen vermoeden. 
De oorzaak hiervan is dat het bodemprofiel op de kaart soms wel vijf jaar achter loopt. Zelfs bij nieuwe kaarten.
De opgaven van Rijkswaterstaat achten wij betrouwbaar.


9. Ik krijg heel verkeerde tijden voor hoogwater en laagwater

QuickTide App geeft de tijden ten opzichte van de ingestelde tijdzone op PC, tablet of telefoon.
Controleer dus of deze wel op "Midden-Europese zomertijd" staat.


10. Het tabblad  "Vast / Los" geeft aan dat ik vastloop bij mijn locatie, maar het is daar diep genoeg. Hoe zit dat?

Het tabblad  "Vast / Los" geeft diverse berekening voor als je vastloopt of wilt droogvallen.
Deze functie is vooral bedoeld voor gebruik op de Wadden.
Maar ook bij Scheveningen kun je vastlopen, wanneer je recht op het strand af stuurt. Op dit tabblad zie je wanneer je dan weer loskomt. 
Voor Scheveningen en bijv. Cadzand is dit natuurlijk een theoretisch geval, zonder veel praktische waarde. Maar bij locaties zoals Lauwersoog en Kornwerd is deze functie zeer bruikbaar.

Noot: Als je wilt weten of het ergens diep genoeg is, kijk op het selectiescherm bij "Ondieptes".
Staat je locatie er niet bij, dan hebben we daar gegevens over.


11. Is QuickTide op het Duitse Wad minder nauwkeurig dan het Nederlandse Wad?

Ja, de gegevens voor het Duitse Wad zijn afgeleid van de getijdentabel van Eemshaven.
Daardoor zijn de gegevens en de berekeningsresultaten minder nauwkeurig.
Dit geldt ook voor de locaties in België en Engeland.


12. QuickTide wil niet goed installeren op mijn PC

Een enkele keer zijn er installatieproblemen.
Voor oplossingen hebben we een aparte pagina aangemaakt


13. QuickTide wil niet goed installeren op mijn Android telefoon

Met enkele versies van Android zijn soms installatie problemen. Vaak is de oplossing de bestaande versie te verwijderen. 

Ga met bestandsbeheer naar:internal storage/Android/datanl.nautin.QuickTide.release/files (Als die er nog  is) Verwijder alle files die daar staan. 

Kies ook Instellingen. Ga naar Geheugen. Klik Andere Apps aan. Je vindt er ook de app QuickTide. 

Klik deze aan en je hebt dan twee knoppen: Opslag Wissen en Cache Wissen.  Doe dat.

Daarna de app opnieuw uit de store ophalen en met je actuele email adres registreren.


13. Mag ik QuickTide installeren op meerdere apparaten

Ja, momenteel is er geen limiet voor het aantal installaties per donateur.


Heb je een andere vraag over QuickTide?

Een andere vraag ?


Vraag het de Nautin-Helpdesk!