Je hebt een vraag over de Dieptestaat


1. Waar komt de diepte-informatie vandaan?

De diepte-informatie ontvangen wij rechtstreeks van Rijkswaterstaat (RWS).
Dit is dezelfde informatie die via de Hydrografische Dienst in de Dieptestaat in de Berichten aan Zeevarenden (BaZ) wordt opgenomen.


2. De dieptestaat van de BaZ (Berichten aan Zeevarenden)?

De diepte-informatie in de BaZ komt uit dezelfde bron -RWS- als de Nautin-Dieptestaat, maar de diepte-informatie in de BaZ verschijnt vaak pas later.


3. NAP of LAT?

De informatie van RWS wordt gemeten en doorgegeven in NAP.
Nautin geeft de "orginele" lodingen door (in NAP) én een omrekening naar LAT.


4. De genoemde passagetijden, zijn die betrouwbaar?

De passagetijden in de Dieptestaat zijn berekend met de regel van twaalf. Die zijn dus maar beperkt nauwkeurig.
Beter kun je het zelf uitrekenen met de HP33 .
Of je gebruikt QuickTide, dat de berekening heel precies uitvoert.


5. Zijn de dieptes niet afhankelijk van de heersende verhoging/verlaging?

De in de Dieptestaat weergegeven verwachte waterstanden (dieptes) zijn niet gecorrigeerd voor de heersende verhoging/verlaging.
Je dient de in de Dieptestaat aangegeven verwachte waterstand te corrigeren met de heersende verhoging/verlaging.


6. Wordt de ondiepste plek wel goed aangegeven.

In de Dieptestaat vermelden wij de locatie die Rijkswaterstaat aangeeft als de meest ondiepe plek in de betreffende geul (Minste Diepte, MD).
Deze locatie is soms afwijkend van wat de dieptes op de kaart doen vermoeden.
De oorzaak hiervan is dat het bodemprofiel op de kaart soms wel vijf jaar achter loopt. Ook bij nieuwe kaarten.
De opgaven van Rijkswaterstaat achten wij betrouwbaarder.


7. Diepte van het Kimstergat klopt niet met de info van de Hydrografiche Dienst

Dat is inderdaad het geval. En dat heeft een reden.
Zie de uitleg hier ...>>


8. Dieptes van het Duitse Wad, waar vind ik die?

Informatie over dieptes op het Duitse wad vindt u op de volgende plaatsen:
www.wattenschipper.de
www.wattsegler.de

En natuurlijk in het Nautin programma QuickTideHeb je een andere vraag over de dieptestaat?

Een andere vraag ?

Vraag het de Nautin-Helpdesk!