15 april 2021: De kwelder van Schier is afgesloten van 15 april tot 16 juli
T.b.v. de broedende zilvermeeuwen, lepelaars en andere vogels is de kwelder van Schier en een wadzone van ca 100m t/m 15 juli afgesloten voor publiek.

1 april 2021: De Blauwe Balg is afgesloten van 1 april tot 1 september

T.b.v. de zeehonden is de Blauwe Balg afgesloten van 1 april tot 1 september.
Doorvaart door de Blauwe Balggeul is toegestaan van 3 uur voor hoogwater Nes tot 2 uur na hoogwater Nes. Stil liggen is niet toegestaan.

15-03-2021 Boschplaat, Koffiebonenplaat, Fugelpôlle en het Oerd zijn gesloten om de vogels in rust het broedseizoen voor te bereiden.

voor een actueel overzicht  afgesloten art 2.5gebieden zie hier..>

Blauwe Balg zuid/Waardgronden;

16-7-2020 Het gebied ten zuiden van de twee gele art 2.5 WNB boeien is vrijgegeven voor de scheepvaart:

Gele stompe spar WG-WNB 1 voorzien van topteken A 1 rood –wit – rood  in positie 53-21.2400 N  005-31.7500 E
Gele stompe spar WG-WNB 2 voorzien van topteken A 1 rood –wit – rood  in positie 53-21.5060 N  005-34.0590 E

Extra informatie:

  • Minst gepeilde diepte NAP50 cm;
  • Doorvaart art.20 gebied toegestaan van 3 uur voor tot 2 uur na hoog water Nes;
  • Droogvallen in het art.20 gebied is niet toegestaan;
  • Aanbevolen route is de gemarkeerde route over de Blauwe Balg.

Op deze route is geen markering uitgelegd. Ter oriëntatie zijn er een aantal way points:

positie 53° 23,477’ N - 05° 38,607’ E;
positie 53° 23,084’ N - 05° 37,157’ E;
positie 53° 22,573’ N - 05° 35,988’ E;
positie 53° 21,820’ N - 05° 35,688’ E;
positie 53° 21,786’ N - 05° 34,704’ E;
positie 53° 21,746’ N - 05° 34,509’ E;
positie 53° 21,533’ N - 05° 34,189’ E;
positie 53° 21,490’ N - 05° 33,767’ E;
positie 53° 21,251’ N - 05° 33,412’ E;
positie 53° 21,154’ N - 05° 32,171’ E;
positie 53° 22,716’ N - 05° 26,944’ E.

15-07-2020: De kwelder van Schier en het aangrenzende water is vanaf 16 juli weer vrij toegankelijk.

01-07-2020: De verbodsborden bij de Hiezel en oostelijk deel van het Rif zijn weer weggehaald; het broedseizoen is afgelopen. Betreding van het Rif in de periode 3 uur voor/3 uur na hoogwater blijft verboden en ook  voor de Hiezel geldt svp niet betreden tijdens hoogwater : beide gebieden zijn hvp's

20-5-2020: er zijn verbodsborden geplaatst op de Hiezel en oostelijk deel van het Rif t.b.v. broedende sterns. Beide plekken zijn ook hoogwatervluchtplaatsen voor vogels.

Waddenzee; Eierlandsche Gat; bijzondere markering ( Berna NN 2020-005)

Ten behoeve van onderzoek zijn substraatkooien uitgelegd en afgedekt door een oranje blaas in de volgende posities:
Vliehors:                       6 stuks tussen VH 21 en VH GAS N
Gasboeiengat               6 stuks noord van  GG10 en GG 12
Mid.Ballastplaat:           6 stuks 0,75 nm noord van GG16
Nabij boei BB20           6 stuks 0,2 nm ZO van GG 20
          6 stuks 0,5 nm NO van GG 20
          6 stuks 0,75 -1,0 nm Oost van GG20
          6 stuks 1,0 nm Noord van GG 2
 
art 2.5 gebieden

15 april 2020: vanaf 15 april is het kweldergebied Schiermonnikoog en de waddenoevers geslotengebied tot 15 juli, zie ...>

Hiezel (zuidoosthoek Egelsmanplaat)

25-8-2019: de verbodsborden opde Hiezel zijn weggehaald. Dringend verzoek is wel om deHiezel van 3 uur voor tot 3 uur na hoogwater niet te betreden ivm hoogwatervluchtplaats voor ca 25.000 trekvogels

Blauwe Balg zuid/Waardgronden;

20-7-2019 Het gebied ten zuiden van de twee gele art 2.5 WNB boeien is vrijgegeven voor de scheepvaart:
Gele stompe spar WG-WNB 1 voorzien van topteken A 1 rood –wit – rood  in positie 53-21.2400 N  005-31.7500 E
Gele stompe spar WG-WNB 2 voorzien van topteken A 1 rood –wit – rood  in positie 53-21.5060 N  005-34.0590 E

Extra informatie:

  • Minst gepeilde diepte NAP50 cm;
  • Doorvaart art.20 gebied toegestaan van 3 uur voor tot 2 uur na hoog water Nes;
  • Droogvallen in het art.20 gebied is niet toegestaan;
  • Aanbevolen route is de gemarkeerde route over de Blauwe Balg.

 

Op deze route is geen markering uitgelegd. Ter oriëntatie zijn er een aantal way points:

positie 53° 23,477’ N - 05° 38,607’ E;
positie 53° 23,084’ N - 05° 37,157’ E;
positie 53° 22,573’ N - 05° 35,988’ E;
positie 53° 21,820’ N - 05° 35,688’ E;
positie 53° 21,786’ N - 05° 34,704’ E;
positie 53° 21,746’ N - 05° 34,509’ E;
positie 53° 21,533’ N - 05° 34,189’ E;
positie 53° 21,490’ N - 05° 33,767’ E;
positie 53° 21,251’ N - 05° 33,412’ E;
positie 53° 21,154’ N - 05° 32,171’ E;
positie 53° 22,716’ N - 05° 26,944’ E.

(RWS Berna : 19B033 d.d.12/07/2019)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

De HAVEN vanSchiermonnikoog is gebaggerd met een cutterzuiger tot 2 m diepte.N.B. dit is geen diepte van de toegangsgeul! Deze wordt namelijk niet gebaggerd. Daarom: geen doorgang naar de haven voor jachten met diepgang van 2 meter! (behalve met extreem hoog water)

april 2019


Noordpolderzijl

Rijkswaterstaat.2012.04619.4 
Vaarwater naar Noordpolderzijl; mededeling; beschikbare waterdiepte 
Ivm beperking van de vaarweg geldt het volgende: 
- Beschikbare waterdiepte maximaal 80 cm Normaal Amsterdams Peil Vaarwater naar Noordpolderzijl 
   · woensdag 1 mei t/m woensdag 31 juli 2019 
- Beschikbare waterdiepte maximaal 75 cm Normaal Amsterdams Peil Vaarwater naar Noordpolderzijl 
   · donderdag 1 augustus 2019 tot nader bericht 

De HAVEN is voorjaar 2019 opnieuw geploegd. mei 2018 gemeten op + 50 NAP. Diepte toegangsgeul is zeer onbetrouwbaar!