Getijdengegevens Nederlandse Wad


 

Tijden van hoog- en laagwater over het hele Wad.

Het is niet overal op hetzelfde moment hoogwater of laagwater. Met de bijgaande kaartjes kun je een schatting maken van de verschillen.

 


Omrekening LAT-NAP

Rijkswaterstaat geeft waterstanden op de getijdenwateren in NAP.  
Voor gebruik bij zeekaarten moet er een correctie worden toegepast; immers zeekaarten hanteren LAT als reductievlak.

Voorbeeld

Bij West-Terschelling moet een correctie van 148 cm worden toegepast.
Stel dat de waterstand West-Terschelling 131cm bij NAP is. 
Dan is de waterstand in LAT: 279cm (131cm+148cm). 


Getijdentabellen 2021

Een volledig overzicht van de getijdengegevens in NAP van Rijkswaterstaat vindt u op https://getij.rws.nl/

Een overzicht van de getijdengegevens in LAT van het hele internationale Wad vindt u hier..>.

Hieronder kunt u de getijdengegevens van Rijkswaterstaat voor 2021 met per maand een blad oproepen voor enkele veel gebruikte locaties.

Let op!!! De getijdentabellen zijn alleen beschikbaar met als reductievlak NAP. Dus wél even rekenen voor LAT.

Delfzijl
NAP=LAT+223cm

     

Lauwersoog
NAP=LAT+175cm

 

Nes
NAP=LAT+172cm

     

West-Terschelling
NAP=LAT+148cm

 

Harlingen
NAP=LAT+134cm

     

Den Helder
NAP=LAT+125cm


getijdegolf waddenzee
getijdegolf langs de Waddenzee (bron: www.svasek.com)