U hebt een vraag over de artikel 2.5-gebieden


1. Wat zijn artikel 2.5-gebieden?

Dit zijn gebieden die gesloten zijn voor de pleziervaart. 
Dit is wettelijk geregeld; bij overtreding riskeer je een bekeuring.
De artikel 2.5-gebieden vind je aangetekend op je zeekaart.
Meer informatie vind je  hier.


2. Waarom zijn deze gebieden afgesloten?

De artikel 2.5-gebieden zijn afgesloten vanwege zeehonden (rustgebied) of vogels (rustgebied, nestelgebied of foerageergebied).
De reden staat aangegeven op de kaart.


3. Zijn de gebieden permanent afgesloten?

Soms wel, soms niet. Ook dit staat aangetekend op de kaart. 
Op onze website vindt u de laatste stand van zaken. Zie hier


Heb je een andere vraag over de artikel 2.5-gebieden?

Klik hier