Kimstergat: waarom klopt de diepte niet met de opgave van de Hydrografische Dienst?


Als je kijkt in de kolom "LAT" van de Wadvaardersdieptestaat van Nautin, dan zie je een andere waarde dan in de dieptestaat van de Hydrografisch Dienst.
Ook wanneer de loding van een zelfde datum is. Dit zou toch gelijk moeten zijn?
Hieronder wordt uitgelegd waarom dat niet zo hoeft te zijn.

Omzetting van NAP naar LAT in QuickTide

Zowel Hydrografische Dienst als Nautin baseren hun publicatie op de gegevens van RWS.
Voor Kimstergat geeft RWS een loding op 6 maart 2020 van 20 cm bij NAP.
De vraag is nu: hoe zet je dan om in LAT.

De Hydrografische Dienst kiest er voor het LAT-NAP-verschil in het Kimstergat zelf te hanteren (167 cm)
Dat is prima, zolang je ook de getijdentabel van het Kimstergat zelf hanteert (bestaat die?).
Verder rondt Hydrografische Dienst de omgerekende diepte af in decimeters op een "veilige wijze"; ze geven liever iets te ondiep op dan iets te diep.
Dit heet "defensief karteren". Dit geeft nog een afrondingsverschil.

Nautin hanteert in QuickTide voor het Kimstergat de getijdentabel van Harlingen.
Om die reden kiezen wij er voor om voor de omrekening het LAT-NAP-verschil van Harlingen te hanteren (134 cm)
Deze werkwijze zorgt er voor dat de berekening in LAT en in NAP exact het zelfde resultaat geeft.
En dat is uiteraard wat je wilt.
Of je nu in decimeters of vadems rekent, in LAT of in NAP werkt: de uitkomst moet gelijk zijn.

Het LAT-NAP-verschil in de Wadvaardersdieptestaat

We gaan er vanuit dat wadvaarders zonder QuickTide ook de getijdentabel van Harlingen hanteren.
Daarom hanteren we in de Wadvaardersieptestaat voor het LAT-NAP-verschil de waarde van Harlingen (14 decimeter)
Dit maakt dat "onze" diepte anders is dan de diepte de Hydrografische Dienst in haar dieptestaat zet.