art 2.5 gebieden

1-9-2019: vanf 1 september zijn een groot aantal gebieden weer vrij toegankelijk, zie ...>

Hiezel (zuidoosthoek Egelsmanplaat)

25-8-2019: de verbodsborden opde Hiezel zijn weggehaald. Dringend verzoek is wel om deHiezel van 3 uur voor tot 3 uur na hoogwater niet te betreden ivm hoogwatervluchtplaats voor ca 25.000 trekvogels

Blauwe Balg zuid/Waardgronden;

20-7-2019 Het gebied ten zuiden van de twee gele art 2.5 WNB boeien is vrijgegeven voor de scheepvaart:
Gele stompe spar WG-WNB 1 voorzien van topteken A 1 rood –wit – rood  in positie 53-21.2400 N  005-31.7500 E
Gele stompe spar WG-WNB 2 voorzien van topteken A 1 rood –wit – rood  in positie 53-21.5060 N  005-34.0590 E

Extra informatie:

  • Minst gepeilde diepte NAP50 cm;
  • Doorvaart art.20 gebied toegestaan van 3 uur voor tot 2 uur na hoog water Nes;
  • Droogvallen in het art.20 gebied is niet toegestaan;
  • Aanbevolen route is de gemarkeerde route over de Blauwe Balg.

 

Op deze route is geen markering uitgelegd. Ter oriëntatie zijn er een aantal way points:

positie 53° 23,477’ N - 05° 38,607’ E;
positie 53° 23,084’ N - 05° 37,157’ E;
positie 53° 22,573’ N - 05° 35,988’ E;
positie 53° 21,820’ N - 05° 35,688’ E;
positie 53° 21,786’ N - 05° 34,704’ E;
positie 53° 21,746’ N - 05° 34,509’ E;
positie 53° 21,533’ N - 05° 34,189’ E;
positie 53° 21,490’ N - 05° 33,767’ E;
positie 53° 21,251’ N - 05° 33,412’ E;
positie 53° 21,154’ N - 05° 32,171’ E;
positie 53° 22,716’ N - 05° 26,944’ E.

(RWS Berna : 19B033 d.d.12/07/2019)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

De HAVEN vanSchiermonnikoog is gebaggerd met een cutterzuiger tot 2 m diepte.N.B. dit is geen diepte van de toegangsgeul! Deze wordt namelijk niet gebaggerd. Daarom: geen doorgang naar de haven voor jachten met diepgang van 2 meter! (behalve met extreem hoog water)

april 2019


Noordpolderzijl

Rijkswaterstaat.2012.04619.4 
Vaarwater naar Noordpolderzijl; mededeling; beschikbare waterdiepte 
Ivm beperking van de vaarweg geldt het volgende: 
- Beschikbare waterdiepte maximaal 80 cm Normaal Amsterdams Peil Vaarwater naar Noordpolderzijl 
   · woensdag 1 mei t/m woensdag 31 juli 2019 
- Beschikbare waterdiepte maximaal 75 cm Normaal Amsterdams Peil Vaarwater naar Noordpolderzijl 
   · donderdag 1 augustus 2019 tot nader bericht 

De HAVEN is voorjaar 2019 opnieuw geploegd. mei 2018 gemeten op + 50 NAP. Diepte toegangsgeul is zeer onbetrouwbaar!