Over de Stichting Nautin


Contact-informatie

Deze website is een initiatief van de Stichting Nautin.
Doel van deze stichting is het verspreiden van nautische informatie voor de pleziervaart.

Nautin wil de vele één-persoons initiatieven bundelen die er zijn binnen de watersport. 
Daarmee willen we ervoor zorgen dat deze initiatieven blijven bestaan.

Initiatieven in ons programma:

  • Actuele tonnenbestanden (voorheen: Nopoints).
  • QuickTide (getijden programma)
  • Diepte-informatie (Wadvaarders dieptestaat)
  • Verkorte weerberichten (Meteo-overzicht)
  • E-mail verzending van nieuwsbrieven
    • Berichten aan Zeevarenden (wekelijks)
    • Wadvaarders-dieptestaat (na uitgave door RWS)


Deze lijst willen we vanzelfsprekend graag uitbreiden.


De stichting Nautin werkt (uiteraard) zonder winstoogmerk. Alle diensten van Nautin worden door vrijwilligers verzorgd. De kosten van Nautin worden gedragen door donateurs en sponsoren.
Nautin wordt ondersteund door de Verenigingen van Wadvaarders, van Toerzeilers, van Kustzeilers en het Watersportverbond.