Vrijwilliger bij Nautin


Het zou mooi zijn als jij als vrijwilliger Nautin kunt ondersteunen!
Hierbij wat informatie over het vrijwilligerswerk

  • Bijna alle werkzaamheden kun je uitvoeren op een tijdstip en locatie die jou het beste uitkomt.
  • Communicatie geschiedt overwegend via mail, Skype, telefoon of welk medium jij het meest geschikt vindt op dat ogenblik.
  • Er wordt een grote mate van zelfstandigheid van je verwacht.
  • Eén keer per jaar wordt er een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd op een voor iedereen zoveel mogelijk centraal gelegen locatie.

 


Vacatures

Op dit ogenblik hebben we de volgende taakvelden die nog moeten worden aangevuld/ingevuld:  

Taakveld

Omschrijving

Benodigde kennis

Gebiedsdeskundige Binnenwateren Nederland Je houdt in de gaten of de boeien in jouw gebied op de juiste plek (blijven) liggen.
Nautin beschikt daarvoor over uitgebreide brondocumentatie en tools om dit bij te houden.
Tijdsbesteding: één uur per week; om de paar dagen kijken of er nog iets moet gebeuren
Geen speciale kennis nodig.
Wél moet je nauwkeurig kunnen werken.
Je wordt ingewerkt.
     

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
:
:
Refresh Image