QuickTide vragen


 

 


Is QuickTide betrouwbaar?

Naar ons beste weten wel. De data komt rechtstreeks van een betrouwbare bron, namelijk:  getij.rws.nl van Rijkswaterstaat. De geïmporteerde gegevens alsmede de berekeningen zijn steekproefsgewijs gecontroleerd. Er is een goede virusscanner gebruikt, die steeds bijgewerkt is. Maar ja, er kan onderweg altijd iets mis gegaan zijn.
Dus hanteer gegevens uit QuickTide altijd voorzichtig.

Waarom wijken de waterstanden af van het programma XTide?

De waterstanden in QuickTide zijn in LAT of NAP. Het programma XTide geeft de waterstanden in LLWS (maar dat staat er niet bij helaas) en dat geeft een verschil. Daarnaast zijn er kleine rekenverschillen met het model van Rijkswaterstaat, waar de QuickTide-gegevens vandaan komen.
Dergelijke verschillen zijn ook te verwachten met andere getijdenvoorspellingsprogramma’s.

Kloppen die dieptegegevens wel?

De dieptegegevens in QuickTide zijn afkomstig van Rijkswaterstaat en ze worden opgenomen zonder wijzigingen, omrekeningen of "verbeteringen".
En nee, die kloppen misschien al niet meer; immers het Wad is constant aan verandering onderhevig.
Daarom wordt QuickTide meteen geupdated zodra er nieuwe gegevens beschikbaar zijn.

Waarom wijken de dieptegegevens af van de Dieptestaat bij de Berichten aan Zeevarenden?

De dieptegegevens in QuickTide zijn afkomstig van Rijkswaterstaat. Deze worden verstrekt in NAP. In QuickTide zijn deze gegevens opgenomen zonder wijzigingen, omrekeningen, afrondingen of verbeteringen. Wanneer QuickTide gegevens in LAT presenteert, dan zijn deze omgerekend met het LAT-NAP verschil van de lokatie van de betreffende getijdetabel.
De gegevens in de Dieptestaat bij de BaZ zijn afkomstig van dezelfde gegevens van RWS, maar door de Hydrografische Dienst worden ze omgezet naar LAT met afrondingen naar de veilige kant (“defensief karteren”). En de hydrografische dienst gebruikt het LAT-NAP verschil van de locatie van de ondiepte en niet van de betreffende getijdentabel. Hierdoor zijn er soms flinke afwijkingen. Het naadje van de kous weten?  ...>>

Verder kunnen de waarden in de Dieptestaat van de BaZ door de verspreidingsfrequentie tot een maand achterlopen. De QuickTide update-service volgt de door RWS verspreide gegevens op de voet.

Waarom gebruikt QuickTide NAP en geen LAT?

Een vraag die veel gesteld wordt is: "Waarom zijn veel gegevens in QuickTide in NAP ingevoerd. Alle zeekaarten werken toch in LAT?".
Het antwoord op deze vraag is nogal formeel: QuickTide gebruikt de gegevens zoals deze door RWS beschikbaar worden gesteld. En dat is in NAP. Aan de hand van deze NAP-gegevens worden alle berekeningen uitgevoerd. Aan de gebruiker worden de uiteindelijke resultaten, naar keuze, getoond in LAT of NAP.
Deze werkwijze is het meest betrouwbaar, er wordt namelijk zonder omrekeningen en afrondingen gerekend.
Voor locaties op de rivieren en in de delta zijn overigens geen LAT-niveaus gedefinieerd, daar kan dus geen LAT-niveau worden weegegeven. Wél kan daar desgewenst het OLW (het "overeengekomen laagwater") worden weergegeven.
Noot: mensen die zelf in LAT rekenen moeten zich goed realiseren dat ze werken met afgeleide gegevens. Zowel dieptegegevens als getijdentabellen zijn in NAP bepaald en zijn pas daarna in LAT omgezet, dit soms zelfs met afrondingen. Wanneer het LAT-NAP-verschil tussen de locatie van de getijdentabel en de diepte-locatie niet overeenkomt, kunnen er flinke rekenfouten optreden.

Klopt de berekening van de passagetijden van ondieptes wel?

De berekening in QuickTide loopt via de meest nauwkeurige weg die mogelijk is met de beschikbare gegevens. 

De regel van twaalf geeft hele andere resultaten. Hoe komt dat?

De regel van twaalf is een eenvoudige benadering, die geen rekening houdt met de specifieke vorm van de getijde kromme. Ook gaat de regel van twaalf er vanuit dat de eb en de vloed elk 6 uur duren en dat is ook niet het geval. 

Kan er een QuickTide-versie komen voor Linux of Macintosh?

In 2018 zal er een Nautin QuickTide app worden uitgebracht die geschikt is voor zowel Android als iOS en voor Windows PC, Macintosh en Unix. 

QuickTide als app?

In 2018 zal er voor zowel Android als iOS een Nautin QuickTide app beschikbaar komen.

Integreert QuickTide ook met andere systemen?

Het mini-scherm is zó ontworden dat dit boven een elektronische zeekaart kan “zweven”. Op die manier is het goed bruikbaar samen met navigatieprogramma's als WinGPS, OpenCPN, WaypointsGPS en andere systemen.
Daarnaast is er een naadloze integratie met het navigatieprogramma WaypointGPS. Zie hiervoor de website van Data Charter.

We staan open voor integratievragen van leveranciers van andere systemen.