QuickTide Classic


 

De ultieme tool voor getijdenberekingen


Overzicht van de uitgebreide mogelijkheden


Waterstanden en tijden van hoogwater en laagwater

 • getijde-gegevens van 42 locaties
 • getijde-gegevens van 34 afgeleide locaties in Duitsland, België en Engeland
 • aanduiding waar we in het getij zitten (“HW – 0:31”)
 • waterstand (“LAT + 220”) afgeleid van de 10 minuten standen van RWS
 • werkt in LAT en NAP
 • tijdstippen van hoogwater en laagwater komende dagen
 • correcties instelbaar voor verhoging/verlaging (zie KNMI)
 • “relatieve rijzing” (is het een heftig tij of juist niet)

Informatie voor droogvallen

 • voor droogvallen: wanneer je de boot moet vastzetten
 • bij vastlopen: wanneer je droogvalt en weer vlot komt

Passeren van ondieptes

 • meest actuele dieptegegevens van 92 locaties
 • berekenen of en wanneer je over een ondiepte heen kunt
 • invoeren van eigen gegevens mogelijk

Passeren van bruggen

 • Alle brughoogtes
 • Berekenen of en wanneer je onder een brug door kunt

Getijdengrafiek

 • Bij alle berekeningen kan een grafiek worden getoond (voorbeeld Kimstergat bij Harlingen)
 • Geeft inzicht in de getij-situatie
 • De peillijnen kunnen worden verschoven voor beoordelen van speciale situaties

QuickTide bestrijkt…

Geheel Nederland

 • Waterstanden zeer nauwkeurig van Rijkswaterstaat
 • Dieptes overgenomen van de Wadvaarders (nauwkeurig tot op 1 dm)

Duitse Wadden *)

 • Van Borkum tot de Halligen, Helgoland, Cuxhaven en Brunsbütel
 • Afgeleid van Eemshaven
 • Nauwkeurigheid plm. half uur
 • Dieptes op de Duitse Wadden, overgenomen van Wattenschipper

België en Engeland *)

 • Van Antwerpen tot Nieuwpoort, Ramsgate en Dover
 • Afgeleid van Vlissingen
 • Nauwkeurigheid plm. half uur

*) De lokaties buiten Nederland zijn afgeleide lokaties. De tijdstippen van HW en LW en de waterstanden worden geschat ten opzichte van bekende Nederlandse lokaties met globale parameters bijv. uit de Reeds Almanak. De gegevens zijn daardoor slechts beperkt nauwkeurig.


QuickTide blijft actueel en uitbreidbaar

Het Wad wijzigt voortdurend! Dus dieptegegevens kunnen zomaar verouderd blijken. Een verstandige schipper houdt dit goed bij.
Actuele dieptegegevens zijn onder meer te vinden op:

 • de Wadvaardersdieptestaat
 • de dieptestaat bij de Berichten aan Zeevarenden. Deze lijst is minder actueel dan de voorgaande. Verder is de lijst alleen in LAT, hetgeen omrekenproblemen kan geven.
 • de Duitse website van de Wattenschipper (kijk bij “Aktuelles” ...>> )

 

QuickTide controleert regelmatig of er meer actuele gegevens op de de Nautin-website staan. Nieuwe gegevens kunnen automatisch of handmatig worden opgehaald.
Desgewenst kan de gebruiker deze dieptes ook zelf bijhouden en aanpassen. Ook kan de gebruiker in QuickTide zelf dieptes, bruggen en (sub)lokaties toevoegen.


QuickTide en WaypointsGPS

QuickTide PC integreert naadloos met WaypointsGPS. Alle ondieptes en locaties zijn in WaypointsGPS als waypoint gemarkeerd. Klikken op een QuickTide-waypoint opent QuickTide voor de betreffende locatie of ondiepte.