QuickTide Classic


De orginele QuickTide voor Windows

Nog een laatste maal voor 2019

  • De ultieme tool voor getijdenberekeningen
  • Uiterst krachtig, maar eenvoudig in gebruik
  • Tijden van hoog- en laagwater
  • Waterstanden per 10 minuten nauwkeurig
  • Actuele dieptegegevens
  • Nederland en benaderingen voor Duitse Wadden en België
  • Passagetijden voor ondiepe geulen en wantijen
  • Passagetijden voor bruggen op getijdenwater
  • Berekeningen voor vastlopen en droogvallen
  • Perfect naast WaypointsGPS, WinGPS, OpenCPN en andere kaartsystemen

In 2020 geen QuickTide Classic meer!

Nautin heeft besloten QuickTide Classic niet meer voor te zetten na 2019.
Met het verschijnen van QuickTide App heeft het geen zin meer ook de oude versie nog op de rit te houden.