Getijdengegevens Nederlandse WadGetijdengegevens voor het waddengebied zijn via verschillende wegen te vinden.

  • waterinfo.rws.nl en getij.rws.nl van Rijkswaterstaat is de bron voor veel andere websites. Deze site bevat de getijdengegevens voor de belangrijkste plekken langs o.a. de Waddenkust.

 

  • QuickTide is een getijdenprogramma en bevat alle getijdengegevens van Nederland en ruim daar omheen, dus ook van de Nederlandse en Duitse Wadden. Het bevat daarnaast ook dieptegegevens en QuickTide voert allerlei handige berekeningen uit, maar daar is wel een laptop of pc voor nodig. Dit programma van Nautin is te downloaden op deze website. Binnenkort is er ook een versie voor Android en iOS. 

 

  • Gezeiten-kalender.de is een interessante Duitse website die voorspellingen geeft van hoog- en laagwatertijdstippen, waterdieptes, opkomst en ondergang van maan en zon voor een groot aantal plekken langs het Nederlandse en Duitse Wad. De voorspellingen worden berekend door het programma XTide en wijken slechts minimaal af van de voorspellingen van Rijkswaterstaat. Maar regelmatig geven de schattingen afwijkende extra waarden aan en dan is het goed uitkijken wat de juiste waarden zijn.
    Waar getij.rws.nl alleen de voorspellingen voor het lopende jaar geven, is het met de Gezeiten-kalender mogelijk tot 2037 voorspellingen op te vragen.
     
  • Op de site  www.wadkanovaren.nl zijn voor 22 plaatsen op het Nederlandse Wad de getijdengegevens voor het hele lopende jaar als pdf-bestanden op te roepen, inclusief voor Noordpolderzijl en Termunterzijl en voor 55 plekken op het Duitse en Deense Wad.

 

Tijden van hoog- en laagwater over het hele Wad.

Het is niet overal op hetzelfde moment hoogwater of laagwater. Met de bijgaande kaartjes kun je een schatting maken van de verschillen.

 


Omrekening LAT-NAP

Rijkswaterstaat geeft waterstanden op de getijdenwateren in NAP.  
Voor gebruik bij zeekaarten moet er een correctie worden toegepast; immers zeekaarten hanteren LAT als reductievlak.

Voorbeeld

Bij West-Terschelling moet een correctie van 148 cm worden toegepast.
Stel dat de waterstand West-Terschelling 131cm bij NAP is. 
Dan is de waterstand in LAT: 279cm (131cm+148cm). 


Getijdentabellen 2019

Hieronder kunt u de getijdengegevens van Rijkswaterstaat per maand oproepen voor enkele veel gebruikte locaties.

Let op!!! De getijdentabellen zijn alleen beschikbaar met als reductievlak NAP. Dus even rekenen voor LAT.

Delfzijl
NAP=LAT+223cm

     

Lauwersoog
NAP=LAT+175cm

 

Nes
NAP=LAT+172cm

     

West-Terschelling
NAP=LAT+148cm

 

Harlingen
NAP=LAT+134cm

     

Den Helder
NAP=LAT+125cm


getijdegolf waddenzee
getijdegolf langs de Waddenzee (bron: www.svasek.com)