Noord- en Zuid-Holland


Omrekening LAT-NAP

Wanneer de waterstand in NAP wordt gegeven moet er een correctie worden toegepast voor de kaarten met LAT als reductievlak.

Voorbeeld

Waterstand Hoek van Holland is +131cm NAP. 131cm+92cm (zie tabel bij Hoek van Holland)=223cm LAT. Dit is de waterstand boven de kaartdiepte als de kaart LAT als reductievlak heeft.
Rijkswaterstaat geeft waterstanden op de getijdenwateren in NAP terwijl de meeste vaarweggebruikers daar het reductievlak LAT hanteren. Even rekenen dus.

2019

Let op!!! De getijdentabellen zijn alleen beschikbaar met als reductievlak NAP. Dus even rekenen voor LAT.

Den Helder:
NAP=LAT+125cm

     

IJmuiden:
NAP=LAT+103cm

   

Scheveningen:
NAP=LAT+103cm

     

Hoek van Holland:
NAP=LAT+92cm

 

Rotterdam:
NAP=OLW+67cm

     

Dordrecht:
NAP=OLW+7cm

 

Haringvlietsluizen:
NAP=LAT+115cm

     

 

 

getijdegolf langs de Nederlandse kust
getijdegolf langs de Nederlanse kust (bron:  http://www.svasek.com/