Getijdentabellen


Het getij gedraagt zich op elke locatie weer anders. Daarom zijn er getijdentabellen voor vele locaties.
Zorg dus dat je de juiste informatie gebruikt.

Getijde-informatie is via vele wegen te vinden

 • Met het programma QuickTide App voor je telefoon of PC   ...>>
  QuickTide App is een getijdenprogramma en bevat alle getijdengegevens van Nederland en ruim daar omheen, dus ook voor de Nederlandse en Duitse Wadden. Daarnaast bevat QuickTide ook dieptegegevens en voert hiermee allerlei handige berekeningen uit.
   
 • Gezeiten-kalender.de is een interessante Duitse website die voorspellingen geeft van hoog- en laagwatertijdstippen, waterdieptes, opkomst en ondergang van maan en zon voor een groot aantal locaties langs het Nederlandse en Duitse Wad. De voorspellingen worden berekend door het programma XTide en wijken slechts minimaal af van de voorspellingen van Rijkswaterstaat. Maar regelmatig geven de schattingen afwijkende extra waarden aan en dan is het goed uitkijken wat de juiste waarden zijn.
   
 • Op de site  www.wadkanovaren.nl zijn voor 22 plaatsen op het wad de getijdengegevens voor het hele lopende jaar als pdf-bestanden op te roepen, inclusief Noordpolderzijl en Termunterzijl en voor 55 plekken op het Duitse en Deense Wad.
   

Tijden van hoog- en laagwater over het hele Wad

Het is niet overal op hetzelfde moment hoogwater of laagwater.
Voor de Wadden zijn er leuke kaartjes  ...>>

Op wadkanovaren.nl staan Wadkaarten waarop met zgn isokentering lijnen die aangeven waar met intervallen van 10 minuten de kentering plaatsvindt ten opzichte van het tijdstip van de kentering bij de Razende Bol (Noorderhaaks) ten zuiden van Texel. ..>>


getijdegolf Noordzee
getijdengolf Noordzee